O doktoru:

Rođen 1968. godine, Dr. Serkan Ajgin je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Istanbulu. Posle inicijalne medicinske obuke, nastavio je specijalizaciju iz oblasti kliničke farmakologije na Istanbulskom Univerzitetu i dermatologiju u bolnici Vakıf Gureba.

Radio je na poliklinici za dermatologiju i bolesti kose u bolnici Vakıf Gureba kao kao dermatolog. Od 1996-te godine radi na tretmanima za gubitak kose.

Dr.Serkan Aigın je svetski poznati doktor za transplantaciju kose. On vrši operacije transplantacije kose i tretmane u svojoj klinici.

Svakodnevno uspešno obavlja transplantaciju kose na pacijentima širom sveta. Redovan je predavač na konferencijama u različitim zemljama, a tokom ovih putovanja se redovno sreće i sa pacijentima.

Dr. Serkan Ajgin je član Međunarodnog Društva za Dermatologiju.

Da li želite brže komunicirati?

Naši pomoćnici će vam reagovati što pre.