Elementi koji određuju troškove operacije transplantacije kose

Elementi koji određuju troškove operacije transplantacije kose

Transplantacija kose se izdvaja kao specijalna hirurška tehnika koja je pokazala značajan napredak u poslednjih 15 godina. Kao prirodni rezultat ovog brzog napredka, cena operacije transplantacije kose je značajno smanjena.
15 godina ranije, troškovi operacije koji su obavljeni u teškim uslovima i proizveli nepovoljne rezultate, kretali su se od 20.000 do 30.000 dolara, a danas se procedura od 3.000-4.000 korenja (broj graftova koji pokrivaju prosečan stepe

n ćelavosti) može isvoditi po cenama od manje od jedne desetine ranijih troškova.

U našem članku razmatramo troškove operacije od 3.000-4-500 graftova, sa hirurškim vremenom od 6-7 sati.

Glavni faktori koji određuju cenu transplantacije kose:

  1. Dermatolog ili lekar u oblasti medicinske estetike prisutan tokom operacije.
  2. Pošto se procedura smatra hirurškom, potrebna je dobro opremljena bolnica ili klinika. Najmanje tri zdravstvena tehničara / asistenti moraju raditi puno radno vreme u proseku kako bi obavili operaciju transplantacije kose.
  3. Hirurški isporuke: U zavisnosti od tipa operacije; Metoda FUE zahteva mikro motore, udarce i druge glavne medicinske potrepštine, dok DHI tehnickom tehnikom, pored ovih, zahteva i DHI specijalne igle.
  4. Preoperativna i postoperativna ispitivanja krvi, kao i lekovi koji će se koristiti nakon operacije.
  5. Pored toga, drugi troškovi za potencijalne pacijente za transplantaciju kose koji dolaze iz inostranstva uključuju usluge prevoza, hotela i transfera.

Ako ćemo detaljno pogledati gore pomenute faktore i izraziti ih u brojevima;

sac ekimi fiyatını etkileyen unsurlar-iconPrva tri faktora koja se odnose na troškove osoblja i bolnice su primarni troškovi operacije koja čini polovinu ukupnih troškova. Međutim, imajte na umu da će troškovi operacije u luksuznoj bolnici zahtevati dodatni iznos koji će se naplaćivati time, povećavajući cenu hirurške procedure.

Troškovi koji nastaju od sledećih dva faktora, koji će biti dodati na primarne troškove, čine snabdevanje i lekovi / troškovi medicinske analize;

Isti troškovi snabdevanja variraju između FUE i DHI. FUE je ekonomičnija opcija operacije u odnosu na DHI. Razlog je u tome što su igle implanterske olovke korišćene tokom DHI procedure skupe i moraju biti uklonjene nakon svakog hirurškog zahvata. Ključna tačka u pogledu korišćenja medicinskih sredstava jeste činjenica da se ovi proizvodi mogu koristiti samo za jednog pacijenta. Sva relevantna medicinska sredstva se koriste za jednog pacijenta, a udarac (igla FUE), kao i DHi ​​igla ne mogu se ponovo koristiti.

Cena robotske FUE transplantacije kose

robotik fue yöntemiTroškovi Robotske FUE transplantacije kose će biti veći u poređenju sa drugim tehnikama. Nažalost, ovi robotski uređaji mogu da obavljaju samo 20% ljudskog rada. Za robotsku transplantaciju FUE ili DHI, u oba slučaja potreban je specijalizovani inženjer kako bi upravljao uređajem.

S obzirom na to da robotski uređaj košta stotine hiljada dolara, to je jednostavno nepotrebno obeležavanje. Imajući ograničenu efikasnost u operaciji, uticaj na troškove može biti veći od stotina hiljada dolara. Osim toga, kao što ćete pretpostaviti, biće i troškovi povezani sa uslugama smještaja, prenosa i savetovanja. Prilikom razmatranja uključivanja luksuznog hotela i smeštaja, možemo govoriti o varijaciji cena između 40 i 50%.

Pored Troškova Transplantacije Kose:

Klinike koje pokušavaju da zadrže troškove na niskom nivou, nažalost uključuju vjerovatnoću ozbiljnih rizika povezanih sa transplantacijom kose. Operativni hirurg i kliničko osoblje ističu se kao najvažniji elementi vezani za troškove. Kliničko osoblje sastavljeno od medicinskih službenika koji imaju neadekvatnu obuku i nedovoljno iskustvo, ne može uspješno izvršiti proceduru transplantacije kose i izazvati nepopravljive posljedice.

Na žalost, mi kao Klinik Dr. Serkan Aigin i veliki broj klinika takođe moramo obavljati operacije za popravku takvih incidenata transplantacije kose koje su izazvale ozbiljnu štetu. Budite svesni klinike koje nazivaju sebe ‘klinika’, ali samo obraćaju pažnju na smanjenje troškova i nekvalifikovanim brojom poslanika. Takve klinike gde doktori nisu u prvom planu će biti manje zabrinuti za budućnost, čime će se povećati verovatnoća vršenja zloupotrebe.

Rezultati

Ako trošak ostaje važna briga za osobu koja planira da se podvrgne proceduri transplantacije kose, onda bi se trebala podesiti i određena pitanja kao što su operativni hirurg, iskustvo kliničkog osoblja, kvalitet medicinskih sredstava i uslov za jednokratnu upotrebu uzeti u obzir pre nego što nastavite.

Doktor koji ima dugogodišnju reputaciju za uspešnu proceduru transplantacije kose, uvek će pripisati veliku važnost svim operacijama koje je vodio i zna da svaki pacijent nosi njegovo ime.

Period transplantacije kose u bolnici ili klinici sa kvalifikovanim lekarima koji imaju dugogodišnje iskustvo u transplantaciji kose daje veliku važnost za svaku operaciju.